solo piano

Jeroen van Helsdingen profileert zich steeds meer als solo pianist. In een vrije ruimte kan hij zijn muziek laten stromen in een pure kwetsbare vorm. Steeds vaker treedt hij hiermee naar buiten.

Jeroen van Helsdingen is profiling himself more and more as a solo pianist. In an open space he is able to let his music flow in its purest form. He is showing this kind of performance more and more to the outside world.