nieuwe cd: Hels!

Links:

Co de Kloet “Co de Kloet-live”interview oktober 2018:http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m72b1f49e40d95336005c0e2718000000.77fd6a98ce2c9691e345e4adbf0156b3/audiologging/r6/2018/10/21/1900_2100_co_live_20181021.mp3

Concertzenderherfst 2018 programma Musicians Corner,interview: https://www.concertzender.nl/programma/musicians_corner_465619

Recensies en reacties

The teaser you posted is absolute SICKNESS. 
I’d give everything I own to have the creativity you guys share with us.Seriously, the music you create is among the most valuable and emotional food for my soul. 
In ever stop in my appreciation of ALL the playing. 
You always put the right people together. It SHOWS Believe me, you guys have given me FAR MORE than you’ll ever realize. Be well!

Tot grote vreugde van de liefhebbers had Hallebeek toetsenist Jeroen vanHelsdingen meegenomen. De beide heren -die elkaar al jarenlang kennen maar nooit samenwerkten- hebben elkaar anno 2018 helemaal gevonden.Met Van Helsdingen maakte Hallebeek dit jaar de plaat ‘Hels’ (zie elders op deze website)en van dat album werd in Alphen ook een aantal stukken ten gehore gebracht, waaronder het mooie, gospel getinte ‘Praise’. (ERRATUM:dit blijkt ‘Prayer to the Sun’ – Red.) We horen de harmonische gospelstructuren in zijn akkoord progressies, maar voor Van Helsdingen is de Amerikaanse muziek met zijn vele toppers niet zozeer vanwege dat of de overvloedige zang een grote inspiratiebron, maar om de onversneden energie en overgave waarmee de muziek bedreven wordt. Dat moge zo wezen, maar ongetwijfeld lag VanHelsdingen ook niet te slapen toen door Steps Ahead en Lyle Mays debetere fusion uit de hoge hoed getoverd werd. Onder de handen van de pianist (vroeger ook wel “Helsdinski” geheten) kwamen inAlphen de sounds uit de Nord Stage en de Prophet synthesizer in elk geval ten volle tot hun recht. Uiteraard, omdat het zijn eigen vertrouwde instrumentarium was dat de hele avond dienst deed, maar het is ook een kwestie van techniek. Van Helsdingen is een begaafd pianist, die met zijn grote fantasie en licht recalcitrante karakter, zo nu en dan ook voor verrassing kan zorgen. Bij het tweede nummer(van Hallebeek, thematiek met veel vreemde, schier onspeelbare accenten), had hij nog wat moeite met lezen, bril op bril af, wisselen van keyboards en sounds, maar gaandeweg raakte hij op dreef.Iedereen was goed deze avond, maar Van Helsdingen was beter. Zijn soli op de Prophet waren de artistieke hoogtepunten van de avond. 

Fans were delighted about Hallebeek bringing Jeroen van Helsdingen as a keyboard player. Both men, who have known each other for years, but had never been working together, have found each other since 2018. With Van Helsdingen, Hallebeek was able to release de record “Hels” (you can find it on the website) and from that album there were also other pieces released,  like “Praise”, which has a really attractive gospel sound. (Edit: song is called; ‘Prayer to the sun’ – Red.) . We can hear the harmonic gospel sound in his music, but to van Helsdingen the American music with all its top musicians isn’t a prior influencer. The energy that comes from it does inspire him though.  While that may be, van Helsdingen also wasn’t asleep when Steps Ahead and Lyle Mays “invented” the better fusion sound. Under the lead of the piano player, back in that time also called “Helsdinski”, the sound from the “Nord Stage” and the prophet synthesizer was established in full glory.  This came together because he had his own known instruments working all evening, but also because of the technique behind it. Van Helsdingen is a gifted piano player, who surprises his audience with his slightly rebellious character and his endless fantasy. During the second song he was searching for the text with and without his glasses, but after that he was well on his way. Everyone was good this night, but van Helsdingen was the best. His solo on the prophet was the absolute climax of the night.

NIEUW(JAZZROCK) / LIVE-TIP
HelsdingenBand, Jeroen van – Prayer To The Sun 
Afkomstig van “Hels!” (eigen beheer, 2018)


“Hels!”is de eerste CD van de Jeroen van Helsdingen Band, genoemd naar de toetsenist die onder eigen naam ook de platen “Hybris”(2014) en “Fusionesque” (2016) uitbracht. Speelden op laatstgenoemde albums gastmusici als Peter Tiehuis, Frits Landesbergen en Marco van Os mee, zijn nieuwe band heeft hij opgebouwd rond het sterke snaren koppel Richard Hallebeek-FransVollink en drummer Marc Schenk. De titel “Hels!” doet vermoeden dat we hier met zware metal jazzrock van doen zouden kunnen hebben, maar niets is minder waar. De zeven fraaie composities bevatten melodieuze jazzrock met subtiele injecties uit de wereldmuziek en fusion, terwijl de gevarieerde opbouw duidelijk progressieve rockinvloeden doen vermoeden. Hallebeek soleert daarbij gevoelig zoals we dat van zijn laatste soloplaat “One Voice”kennen, terwijl Helsdingen een mooie mix heeft van akoestische en synthetische toetsen klanken. Hoewel de bandleider aangeeft dat groepsimprovisaties de leidraad zijn, is “Hels!” toch vooral een mooi gecomponeerde jazzrock plaat, zoals het door ons uitgekozen “Prayer To The Sun” ook weergeeft. Richard Hallebeek is aanstaande vrijdag een van de optredende artiesten tijdens het jazzrock-fusion festival dat Serious Music Alphen organiseert in het ParkVilla Theater in Alphen a/d Rijn.

From the album; “Hels!”, 2018

“Hels!” Is the first album from the Jeroen van Helsdingen Band, named after the first keyboard player who also recorded (under his own name) the records “Hybris” (2014) and “Fusionesque” (2016). On the last record there were guest musicians like Peter Tiehuis, Frits Landesbergen and Marco van Os. He has build up his new band around the strong player couple Richard Hallebeek-Frans Vollink, and drummer Marc Schenk. The title “Hels” makes you think it is some kind of heavy metal jazz rock song but that is clearly not the case. The seven beautiful compositions contain melodious jazz rock with subtle injections from global music and fusion, in which the well varied construction is clearly influenced by rock. Hallebeek plays as a soloist in it in a sensitive way, like we know him from his last single “One Voice”, whereas Helsdingen has created a fine mix of acoustic and synthesic sounds. Even though the band leader refers to the improvisations to be the manual of the performances, “Hels!” is a very well composed jazz rock record, like “Prayer to the sun”. Upcoming Friday,  Richard Hallebeek will be one of the performing artists during the jazz-rock festival that Serious Music Alphen organizes in the Parkvilla theater in Alphen a/d Rijn.